Teràpies Alternatives

Que són?

Les teràpies alternatives abasten un ampli conjunt de tècniques, metodologies i procediments orientats a millorar la salut de les persones, i que, a causa de la seva novetat, naturalesa o origen, encara no s'han incorporat obertament com a part de la praxi mèdica convencional a tot el món malgrat formar part de manera complementària en molts tractaments en diferents hospitals.

En els últims anys, de mica en mica, les teràpies alternatives van trobant el seu lloc en molts centres de salut convencional, és més, des de fa uns anys enrere el Reiki per exemple ja es practica en molts hospitals d'Estats Units, Anglaterra, Suïssa i Espanya (hi han assegurances mèdiques que reemborsen els tractaments de Reiki).

A Andorra hi han assegurances privades que cobreixen els tractaments d’homeopatia, logopèdia, ortòptica (reeducació de la vista), acupuntura, psiquiatria, osteopatia, quiropràxia i molts més, i d’altres assegurances tenen un forfet anyal.

El factor comú que trobem en les teràpies alternatives definitivament es troba en el ‘com’.

En com es dirigeixen sobre la base d'uns principis bàsics que inspiren la gran majoria d'aquestes tècniques:

  • Tracten i es dirigeixen a les persones, es centren en l'arrel del problema (emocional, mental…) però mai en les malalties.
  • Proposen una visió holística, és a dir global, de la salut de l'individu, en el qual tots els elements : ja sigui físic, mental, espiritual, social i emocional, estan relacionats.
  • La persona és la responsable última del seu estat de salut, així com del seu procés de sanació. El terapeuta ajuda al pacient a prendre les regnes de la seva vida.

Podem dir que les teràpies alternatives són el conjunt de tècniques i metodologies orientades a ajudar a la persona al fet que aprengui a recuperar el seu estat natural de salut. Són un acompanyament a la persona per ajudar-la a comprendre el seu procés de sanació.
Poden establir-se 8 grups bàsics de tècniques: alimentàries, fitoteràpies, energètiques, funcionals, manuals, psicofísiques, sensorials i emiològiques.